Enkla köket 9 mar 2012
© Maja-Lisa Perby


Äldre svenskspråkiga kokböcker

* Digitaliserade kokböcker – samlingar:

Digitaliserade rariteter från Kokboksmuseet - Örebro universitet
Ett par hundra av böckerna i Tore Wretmans bibliotek är tillgängliga i elektronisk form. Direktlänkar till enskilda kokböcker i Tore Wretmans bibliotek, se nedan.

Rara böcker vid Umeå Universitetsbibliotek: kokböcker
Ett tjugotal kokböcker. Om enskilda kokböcker bland Umeå UB:s rariteter, se nedan.

*
Kokböcker med särskild inriktning mot det enkla köket:

Adriana Hollberg: Husmanskost 1865 – Tore Wretmans bibliotek
Adriana Hollberg: Husmanskost, 9:e uppl 1896 – Tore Wretmans bibliotek
Adriana Hollberg: Husmanskost, 9:e uppl 1896 – projekt Runeberg
Fortsättningen på titeln:
en hjelpreda för sparsamma husmödrar.
Projekt Runebergs version är sökbar; man har också tillgång till de scannade boksidorna.
Tore Wretmans bibliotek återger de scannade boksidorna.
Register 1:a upplagan på file 204
Register 9:e upplagan på sidan 246-253 i boken (file 250-257)

Lotten Lagerstedt: Kokbok för skolkök och enklare matlagning 1892 – Tore Wretmans bibliotek
Innehåll file 4-9
Lotten Lagerstedt: Lilla kokboken, hjälpreda vid enkel matlagning 1909 – Tore Wretmans bibliotek
Innehållsförteckningar: soppor på file 42, fisk f 49, kötträtter f 55, grönsaker f 63, efterrätter f 68, gröt f 74, bakverk f 75, syltning och diverse inläggningar f 79, sjukmat f 85
Om Lotten Lagerstedt.pdf


Elisabeth Östman: Iduns kokbok 1911 – projekt Runeberg
Kokbok med rätt så vardaglig inriktning (havregrynsgröt finns med – sådana rätter saknas i 1800-talskokböcker med inriktning mot finare matlagning).
Innehållsförteckning på sidan 528, register s 529-537

Haqvin Gyllensköld: Konsten att laga mat, 2:a uppl 1957 – Tore Wretmans bibliotek
H Gyllensköld var arkitekt och matskribent. Hans kokböcker från 1950-talet och framåt är moderna klassiker.
Innehållsförteckning på file 216-219

Rara böcker vid Umeå Universitetsbibliotek: kokböcker
Anna Maria Rückersköld: Den nya och fullständiga kok-boken, 2 uppl 180.
Innehåll på blad 6. Register börjar på blad 312-313.
Fattig mans wisthus och kök, 2 uppl 1797.
Försök til en liten hushålls-cateches, 1800.
En liten hushålls-bok, 1785.
Innehållsförteckning på blad 12-14.
I detta ex av boken finns också handskrivna recept med början på blad 94-95.

Anna Maria Rückersköld: Den nya och fullständiga kok-boken 1796 – Tore Wretmans bibliotek
Här ingår också – med början på file 326 –
Fattig mans wisthus och kök, 1796.
Anna Maria Rückersköld: En liten hushålls-bok, 3:e uppl 1790 – Tore Wretmans bibliotek
Innehållsförteckning på file 6-8.

* Finlandssvensk kokbok

Rara böcker vid Umeå Universitetsbibliotek: kokböcker
Hilda Carger: Tant Hildas kokbok 1878
Kokbok med klassiska rätter från det finlandssvenska köket; influenser från finskt och ryskt kök.
Bokens register börjar på blad 102-103
Fler utgåvor: 3:e tillökta uppl finns i Tore Wretmans bibliotek.

*
Ett urval äldre kokböcker, som regel inriktade mot det finare köket. Alla ger en god uppfattning om omhuldade råvaror, smaksättningar, tillagningssätt från 1700-talet och framåt:

Cajsa Warg: Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber, 5:e uppl 1755 – Tore Wretmans bibliotek
Innehållsförteckning på file 11-12
I Tore Wretmans bibliotek finns åtskilliga utgåvor av Cajsa Wargs kokbok!

Carolina Weltzin: Ny kokbok, 3:e uppl 1814 – Tore Wretmans bibliotek
Fortsättningen på titeln:
Eller Anwisning till en myckenhet nu brukliga mat-rätters tillredande; jemte ett bihang innehållande kunskaper om hwarjehanda hushålls-rön.
Register på file 323-329
Rara böcker vid Umeå Universitetsbibliotek: kokböcker
Carolina Weltzin: Ny kokbok, 4:e uppl 1821

Rara böcker vid Umeå Universitetsbibliotek: kokböcker
Margaretha Nylander: Handbok vid den nu brukligare finare matlagningen, 6:e uppl 1835
Register börjar på blad 326-327
Margaretha Nylander: Handbok vid den nu brukligare finare matlagningen, 6:e uppl 1835 Tore Wretmans bibliotek
Register på file 316-335

Gustafwa Björklunds kokbok, 4:e uppl 1857 – Tore Wretmans bibliotek
Register börjar på file 320.
Gustafwa Björklunds kokbok, 12:e uppl 1885 – Tore Wretmans bibliotek
Gustafwa Björklunds kokbok, 13:e uppl 1893 – Google Böcker
Dessa sena upplagor innehåller nästan dubbelt så många rätter (!) som när Gustava Björklund själv svarade för kokboken. Register över rätternas svenska namn på file 25-36 respektive sidan 26-37.

* Svensk-amerikanska kokböcker

Kokbok för Svenskarne i Amerika 1899 – projekt Runeberg
Innehållsförteckning finns först i boken.

Svensk-Amerikansk Kokbok, 1923 – Harvard University Library

* Konditorbok

Gustafva Schartau: Den fullständige konditorn, 1847 – Tore Wretmans bibliotek
Ytterligare konditorbok: Också Carl J. Grafströms Konditorn från 1892 finns i Tore Wretmans bibliotek.Länkar till kokböcker